CYBERSEC HUB

 

PROJEKT ZMIERZAJĄCY DO USTANOWIENIA SIECI KOMPLEMENTARNYCH INICJATYW WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ SEKTORA CYBER W STOLICY MAŁOPOLSKI.

CYBERSEC HUB stanowić ma sieć połączonych ze sobą, komplementarnych inicjatyw wspierających rozwój sektora cyber w stolicy Małopolski.

Marka CYBERSEC HUB stanowić będzie rozpoznawalny znak prezentujący Kraków jako centrum kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Kluczowe komponenty projektu nakierowane będą na działania edukacyjne, badawcze, wsparcie innowacyjności, rozwój sektora start-upów oraz MŚP a także implementacje dobrych polityk publicznych.

W ramach projektu CYBERSEC HUB animowane są konkretne programy mające na celu wsparcie systemu edukacji, innowacyjnych startupów oraz MŚP, a także inicjatyw społecznych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Pierwszym z nich jest CYBERSEC ACCELERATOR, który pomaga w promocji międzynarodowej oraz ekspansji na rynki zagraniczne 7 wyselekcjonowanym startupom tworzącym rozwiązania w sektorze cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat CYBERSEC HUB można zaleźć na stronie www.cybersechub.eu

Najważniejsze inicjatywy wchodzące w skład projektu:

  • Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC
  • Inicjatywa CYBERSEC EDU
  • Program CYBERSEC YOUTH
  • Program CYBERSEC ACCELERATOR
  • Program CYBERSEC BOOST
  • Program CYBERSEC INVEST
  • Periodyk EUROPEAN CYBERSECURITY JOURNAL
  • Periodyk EUROPEAN CYBERSECURITY MARKET

Instytut Kościuszki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „CYBERSEC in MAŁOPOLSKA – sieć zintegrowanych działań wspierających i promujących małopolskie firmy sektora ICT i budujących cyberbezpieczeństwo regionu”. Celem projektu jest promocja oferty gospodarczej a także zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich startupów oraz MŚP z sektora ICT, w szczególności w zakresie tworzenia oraz promocji produktów i usług sektora cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu: 3 882 423,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 219 424,80 zł

logotypy_razem