Instytut Kościuszki obejmuje patronatem XVII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych osobowych


Kongres, odbywający się w dniach 3-5.06.2024, w Bielsku-Białej poświęcony będzie zagadnieniu współczesnych wyzwań i sposobów ochrony informacji w cyberprzestrzeni, zarówno w prywatnym jak i publicznym sektorze. Wydarzenie zbiega się także z 20-leciem Krajowego Stowarzyszenia Informacji Niejawnych.

 

Tematem przewodnim wydarzenia będzie 25-lecie Polski w strukturach NATO jako fundament bezpieczeństwa narodowego. W obliczu trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej obecność Polski w Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego jest istotniejsza niż kiedykolwiek. Jako kraj jego wschodniej flanki, potrzebujemy odpornej sieci informacyjno-komunikacyjnej, szczególnie w obliczu rozwoju cyberzagrożeń. 

W ramach konferencji zorganizowane zostaną panele dyskusyjne i sesje wykładowe, w których uczestniczyć będą byli oraz obecni pracownicy i eksperci z domen ochrony danych, bezpieczeństwa wewnętrznego kraju i służb wywiadowczych. W gronie prelegentów znajdą się m. in. gen. prof. Mieczysław Bieniek  b. Deputy of the NATO Rapid Reaction Corps, prof. dr hab. Inż. Marek Gzik, będący Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także podinsp. dr Agata Lasota-Jądrzak  Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

Więcej szczegółowych informacji na temat Kongresu znaleźć można na stronie organizatora: https://kongresochronyinformacji.ksoin.pl/.