OFERTA NA WYNAJEM CENTRUM KONFERENCYJNEGO

Instytut Kościuszki zaprasza do przedstawiania swojej oferty na usługę wynajmu centrum konferencyjnego w celu organizacji międzynarodowej konferencji CYBERSEC 2016. Działanie to realizowane będzie w ramach programu „CYBERSEC in MAŁOPOLSKA – sieć zintegrowanych działań wspierających i promujących małopolskie firmy sektora ICT i budujących cyberbezpieczeństwo regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa „Przedsiębiorcza Małopolska”, działanie „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarski”, poddziałanie „Promocja gospodarcza Małopolski”.
Szczegółowe informacje znajdują się w poniżej załączanych plikach:
Zapytanie ofertowe KONF
Zał 1. Zapytanie ofertowe KONF