Cyberbezpieczeństwo

Zakres merytoryczny obszaru odnosi się do bezpiecznego funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości na poziomie jednostek, społeczeństw, państw i organizacji międzynarodowych. Cyberbezpieczeństwo rozumiemy nie tylko jako wyzwanie technologiczne, ale przede wszystkim strategiczne – związane z żywotnymi interesami współczesnych państw i tworzących je podmiotów. Cyberprzestrzeń wpływa na wszystkie obszary funkcjonowania społeczno-gospodarczo-politycznego, niosąc są sobą szereg nieznanych wcześniej zagrożeń. Rewolucjonizuje m.in. realizację polityk publicznych, rozwój gospodarczy, działania związane z bezpieczeństwem i obronnością, relacje między różnymi interesariuszami, kwestie dotyczące prywatności oraz politykę zagraniczną.

Celem naszej aktywności naukowo-badawczej jest identyfikowanie kluczowych wyzwań i trendów związanych z cyberbezpieczeństwem, a także dostarczanie strategicznych rekomendacji dla Polski i Europy. Prace ekspertów skupiają się na analizie nieustannie zmieniającej się rzeczywistości cyfrowej i tego, jak wpływa ona na funkcjonowanie poszczególnych podmiotów. Fundamentem naszych działań jest kompleksowa i interdyscyplinarna analiza uwzględniająca różnorodne punkty widzenia, zarówno przedstawicieli sektora publicznego, jak i prywatnego. W realizowane przez nas projekty angażujemy wiodących ekspertów z całego świata, a także inicjujemy przedsięwzięcia wspierające współpracę kluczowych interesariuszy cyberprzestrzeni. Promując polski potencjał w tym perspektywicznym obszarze, kierujemy się przekonaniem o roli i znaczeniu przestrzeni cyfrowej w zapewnianiu bezpieczeństwa narodowego. Wierzymy również w to, że dzięki realizowanym przez nas projektom, przyczyniamy się do budowy europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa i wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej.