Paweł Opitek – Cyberprzestępczość w pracy prokuratora – najnowsza książka eksperta Instytutu Kościuszki

Polecamy najnowszą książkę autorstwa prokuratora Pawła Opitka, eksperta Instytutu Kościuszki. „Cyberprzestępczość w pracy prokuratora” to wydanie specjalne miesięcznika „Prokuratura i Prawo”. Książka porusza niezwykle aktualny temat współczesnego obrazu cyberprzestępczości, dostarcza analizy przypadku działania zorganizowanych grup przestępczych oraz tłumaczy ich techniczne aspekty. Czytelnik ma okazję poznać metody stosowane przez sprawców przestępstw a także dowiedzieć się, jak organy ścigania gromadzą dowody cyfrowe w toku postępowania karnego. 

Opracowanie ma charakter opisowo-poznawczy, ale także praktyczny: autor wskazał na konkretne rozwiązania możliwe do zastosowania w śledztwie, a także błędy, których należy unikać. Przedstawione zostały przykłady postępowań karnych. Niejednokrotnie opis problemu zaczyna się od kwestii ogólnych, a kończy na okolicznościach konkretnej sprawy. Książka obejmuje szeroki obszar wiedzy i praktyki związanej z pracą prokuratora w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. Siłą rzeczy zatem każdy z przedstawionych tematów mógłby się stać przedmiotem osobnego, pogłębionego opracowania, ale wtedy całość materiału straciłaby na swojej interdyscyplinarności. Wieloaspektowe podejście do tematu cyberprzestępczości daje czytelnikowi możliwość przyswojenia kompleksowej wiedzy związanej z codzienną pracą śledczego. Chodzi o wymiar prawny, techniczny i socjologiczny opisywanego zjawiska, ale przede wszystkim o jego aspekt kryminalistyczny. Książka jest przeznaczona głównie dla prokuratorów, choć zainteresuje też funkcjonariuszy pozostałych służb ochrony prawa.

„Prokuratura i Prawo” jest czasopismem wydawanym przez Prokuraturę Krajową, na łamach którego publikowane są materiały o tematyce prawnej, w szczególności z zakresu prawa karnego i kryminologii, służące poszerzaniu wiedzy prokuratorów i pracowników prokuratury, a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz kształtowaniu właściwej praktyki stosowania prawa.

Źrodła: [strona internetowa Prokuratury Krajowej], materiały autora, wstęp do publikacji.