Dominique Lepore dołączyła do grona ekspertów Instytutu Kościuszki

Dominique Lepore jest studentką studiów doktoranckich o charakterze wdrożeniowym w dziedzinie studiów globalnych, sprawiedliwości, praw i polityki na Uniwersytecie Macerata we Włoszech. Posiada tytuł magistra w dziedzinie ekonomii międzynarodowej Politechniki Ancona (Włochy).

W ramach doktoratu współpracuje jako badacz i opiekun naukowy w szkole biznesowej ISTAO w Anconie. Współdziała także z c.MET05, włoskim, międzyuniwersyteckim Centrum Ekonomii Stosowanej w Dziedzinie Polityki Przemysłowej, Rozwoju Lokalnego i Internacjonalizacji.

Tematem jej pracy badawczej są struktury współpracy w erze czwartej rewolucji przemysłowej, konceptualizacja oraz analiza roli cyfrowych ośrodków innowacji (ang. Digital Innovation Hubs, DIH) pełniących rolę łączników w obrębie regionalnych ekosystemów innowacji. W celu opracowania kompleksowego katalogu analiz przypadków dotyczących tego typu ośrodków działających w Europie, odbyła trzymiesięczne praktyki zagraniczne w Instytucie Kościuszki, podczas których badała struktury, funkcjonowanie i działalność CYBERSEC HUB, równocześnie wspierając ogólny rozwój tego ośrodka w ramach powstającej europejskiej sieci cyfrowych ośrodków innowacji.