Dr Przemysław Roguski powiększa grono ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa w Instytucie Kościuszki

Z przyjemnością witamy nowego eksperta Instytutu Kościuszki – Przemysława Roguskiego.

Jest pracownikiem Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i ekspertem Instytutu Kościuszki ds. cyberbezpieczeństwa. Dr Roguski to absolwent studiów prawniczych na uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Trinity College Dublin, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Naukowo zajmuje się prawnomiędzynarodowymi aspektami cyberbezpieczeństwa oraz nowych technologii. Jest prelegentem krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Wykładał m.in. na uniwersytetach w Bristolu (UWE), Pekinie (CUPL) oraz Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Był lektorem Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz koordynatorem Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.