Drugi numer European Cybersecurity Market jest już dostępny!

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów na rynku usług teleinformatycznych. Światowe wydatki na produkty i usługi związane z cyberbezpieczeństwem w 2017 r. osiągną poziom ponad 120 mld dolarów. W poprzedniej dekadzie, rynek ten rósł w tempie 8-10 % rocznie, natomiast szacunki na lata 2017-2020 mówią o dalszym stałym wzroście, przewidując łączne wydatki na cyberbezpieczeństwo na poziomie 1 biliona dolarów w tym okresie – pisze Robert Siudak, redaktor naczelny European Cybersecurity Market w najnowszym wydaniu kwartalnika. 

Specyfika rynku bezpieczeństwa ICT polega na fakcie, że wyżej wspomniany wzrost nie jest napędzany jedynie przez przełomy technologiczne czy optymalizacje procesów, ale także przez nowe zagrożenia w cyberprzestrzeni. Trudno oszacować całkowite straty związane z cyberprzestępczością, ale uważa się, że wynoszą one od 1 do 3 % globalnego PKB. To jasno pokazuje, że innowacyjna gospodarka potrzebuje bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej – cyberbezpieczeństwa, które stanowi niezbędny fundament czwartej rewolucji przemysłowej.

Aby móc bezpiecznie funkcjonować w gospodarce 4.0, musimy połączyć poszczególne grupy  ekosystemu cyberbezpieczeństwa w Europie. Tylko to pozwoli nadążyć za szybko rozwijającym się światowym rynkiem. Startupy, korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, fundusze venture capital, ośrodki badawczo-rozwojowe, środowisko akademickie, a także władze europejskie i krajowe – wszyscy interesariusze muszą współpracować w celu stworzenia konkurencyjnego, europejskiego rynku cyberbezpieczeństwa.

Dlatego też, w najnowszym wydaniu ECM znajdą Państwo przegląd różnych perspektyw w zakresie bezpieczeństwa i innowacji w dziedzinie ICT: zarówno głos akademików na temat różnych modeli komercjalizacji badań, perspektywę małych i średnich firm w stosunku do najniebezpieczniejszych nawyków biznesowych w cyberprzestrzeni jak i artykuły opracowane przez startupy i ekspertów na temat strategicznych i technologicznych wyzwań związanych z innowacjami.

Robert Siudak – redaktor naczelny European Cybersecurity Market, manager projektu CYBERSEC HUB, ekspert Instytutu Kościuszki

POBIERZ PUBLIKACJĘ:

Dowiedz się więcej o projekcie CYBERSEC HUB i kwartalniku ECM: http://cybersechub.eu/