Agnieszka Słomian

Prezes Instytutu Wschodnich Inicjatyw, doktorantka na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, absolwentka rosjoznawstwa i filologii rosyjskiej, autorka i redaktorka publikacji naukowych i edukacyjnych. Posiada doświadczenie w realizacji projektów związanych z krajami byłego ZSRR, od kilku lat pracuje w środowisku organizacji pozarządowych zajmując się obszarem poradzieckim, dyplomacją kulturalną oraz edukacją pozaformalną. Jej zainteresowania oscylują wokół regionu Azji Centralnej, zwłaszcza Kazachstanu oraz państw Partnerstwa Wschodniego.

W Instytucie Kościuszki koordynowała w latach 2008-2009 projekt „Aktywny Student: Polska – Kazachstan – Kirgistan”, obecnie współpracuje przy projekcie „Important, Forgotten or Irrelevant? Stakeholders’ Survey on Post-Vilnius Eastern Partnership”.