Anna M. Pastwa

Doktor ekonomii biznesowej ze specjalizacją w przedsiębiorczości korporacyjnej. Tytuł uzyskała na KU Leuven w Belgii. Studiuje także sztuczną inteligencję na wydziale inżynierskim KU Leuven. Absolwentka ekonomii oraz gospodarki i administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Stypendystka naukowej wymiany międzynarodowej na Vrije Universiteit Brussel i Grand Valley State University.

Jej zainteresowania badawcze obejmują między innymi wpływ nowych technologii, zwłaszcza opartych na sztucznej inteligencji, na przemiany w biznesie i gospodarce; analizę kampanii crowdfundingowych i kryptowalutowych; strategiczne inicjatywy przedsiębiorcze w korporacjach publicznych i prywatnych.

Współpracuje także z Leuven AI Forum w kwestiach etyki i polityk publicznych związanych ze sztuczną inteligencją.