Artur Nowak-Far

Prof. SGH, profesor nauk prawnych (specjalizacja: prawo europejskie) i dr nauk ekonomicznych (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Adwokat, Kierownik Instytutu Prawa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalista w zakresie regulacji procesu decyzyjnego w UE i Polsce, a także lobbingu, wspólnotowego prawa gospodarczego (w tym prawa ochrony konsumentów, prawa konkurencji oraz prawa harmonizacji technicznej) oraz ekonomicznej analizy prawa. Z dniem 1 kwietnia 2013 r. powołany na stanowisko podsekretarza stanu ds. prawnych i traktatowych w MSZ. Autor ponad 200 publikacji naukowych w Polsce, USA, Francji, Rosji, Mołdawii, Danii i Ukrainie, w tym 7 książkowych.