Beata Kosowska-Gąsoł

Doktor nauk humanistycznych, politolog, adiunkt w Katedrze Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Zajmuje się współczesnymi systemami politycznymi oraz partiami politycznymi na szczeblu krajowym oraz ponadnarodowym.