Dominika Kaczorowska-Spychalska

Dyrektor Centrum Mikser Inteligentnych Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Doktor w zakresie nauk o zarządzaniu. Pasjonuje ją wpływ technologii cyfrowych na zachowania człowieka oraz zakres i charakter interakcji między nim a technologią (Human-to-Machine, Machine-to-Human), w tym problematyka digital ethics. Była w grupie ekspertów zewnętrznych Ministerstwa Cyfryzacji zaangażowanych w prace nad przygotowaniem „Założeń do strategii AI w Polsce”.

Fascynuje ją technologia postrzegana jako ekosystem (m.in. AI, IoT, 5G), z nadrzędną rolą człowieka. Wierzy w ideę wszechobecnej inteligencji, będącej przestrzenią przetwarzania danych kontekstowych i pogłębiania zdolności kognitywnych wszystkich uczestników rynku, mając jednocześnie świadomość nowych wyzwań i zagrożeń z tym związanych. Uhonorowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej brązowym medalem za długoletnią służbę, a także przez dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego za zasługi w zakresie promocji nauki, aktywnie wspiera i propaguje kwestie roli transformacji cyfrowej i związanych z nią technologii w wymiarze biznesowym i społecznym.