Iga Bunsch

Doktorantka Instytutu Studiów Międzynarodowych PAN. Ukończyła stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera oraz socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pisze pracę doktorską poświęconą urazom psychicznym pola walki. W kręgu jej zainteresowań znajdują się ponowoczesne konflikty zbrojne oraz zmiany społeczne zachodzące pod wpływem nowych technologii.