Izabela Albrycht

Prezes Instytutu Kościuszki i przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC

Prezes Instytutu Kościuszki od 2010 r., zaangażowana w działania z zakresu polityk publicznych i procesu decyzyjnego w obszarze transformacji cyfrowej oraz bezpieczeństwa, w tym energetycznego i cyfrowego. Od 2014 r. jest przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC.

W latach 2016 – 2018 była przewodniczącą Rady do Spraw Cyfryzacji II kadencji, komitetu doradczego Ministra Cyfryzacji z kompetencjami w zakresie propozycji i opiniowania dokumentów rządu i UE w tematach transformacji cyfrowej, społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na danych, cyberbezpieczeństwa i nowych technologii (m.in. sztucznej inteligencja, 5G, informatyki kwantowej). Aktualnie jest członkiem Rady III kadencji.

Od 2017 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., a od 2019 ComCERT S.A.

Izabela zbudowała sieć relacji zawodowych w ramach środowiska ekspertów zajmujących się cyfrowymi zmianami. Od 2019 roku jest członkiem Global Future Council on Cybersecurity w ramach World Economic Forum w Genewie oraz współzałożycielką Women4Cyber, inicjatywy zainaugurowanej przez European Cyber Security Organisation (ECSO) w Brukseli. W 2020 r. została wybrana do Zarządu DIGITALEUROPE, największej w Europie organizacji reprezentującej interesy technologii cyfrowych, gdzie jest wspólną reprezentantką Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE Digital Poland) oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT)

W 2017 roku znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers 2017 opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund.
W 2018 roku została Honorową Ambasadorką Polskich Kongresów. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom organizującym w Polsce nowe kongresy o znaczeniu międzynarodowym. W 2019 znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Europie (Europe’s 50 Most Influencial Women in Cybersecurity ranked by SC Media UK).

Współautorka raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi i stosunkami międzynarodowymi. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się takie kwestie jak: system instytucjonalny UE, polityka energetyczna, strategiczne wyzwania związane z transformacją cyfrową i budową systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. współpraca publiczno-prywatna, system edukacji, innowacyjność. Aktualnie pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal, wcześniej była redaktor naczelną International Shale Gas & Oil Journal. Izabela Albrycht jest politologiem, absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła również studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, a także kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz profesjonalne szkolenia „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE” i „Traktat Lizboński” w Parlamencie Europejskim. Jest alumnem prestiżowego International Visitor Leadership Program (IVLP) Departamentu Stanu USA w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („NGO Management”).

Izabela Albrycht. 4th European Cybersecurity Forum – CYBERSEC 2018. This photo has been published under the Creative Commons CC-BY-SA 4.0 license.