Izabela Albrycht

Prezes Instytutu Kościuszki i przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC

Prezes Instytutu Kościuszki od 2010 r. Od 2014 r. jest przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC.

W latach 2016 – 2018 była przewodniczącą Rady do Spraw Cyfryzacji II kadencji, aktualnie jest członkiem Rady III kadencji usytuowanej przy KPRM oraz w składzie Zespołu doradczego do spraw opracowania założeń ewaluacji transferu wiedzy i technologii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W lipcu 2020 r. została członkiem Grupy Doradczej NATO ds. nowych technologii. W 2020 r. została wybrana do Zarządu DIGITAL EUROPE, gdzie jest wspólną reprezentantką Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE Digital Poland) oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT).

Od 2017 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., a od 2019  r. ComCERT S.A.W latach 2019 – 2020 wchodziła w skład Global Future Council on Cybersecurity w ramach World Economic Forum w Genewie. Jest współzałożycielką Women4Cyber, inicjatywy zainaugurowanej przez European Cyber Security Organisation (ECSO) w Brukseli.

Izabela Albrycht jest politologiem, absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współautorka raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi, stosunkami międzynarodowymi, cyberbezpieczeństwem i cyfrowymi technologiami. W 2017 r. znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund. W 2019 r. została wyróżniona jako jedna z 50 najbardziej wpływowych kobiet zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Europie (Europe’s 50 Most Influencial Women in Cybersecurity ranked by SC Media UK).

Izabela Albrycht. 4th European Cybersecurity Forum – CYBERSEC 2018. This photo has been published under the Creative Commons CC-BY-SA 4.0 license.