Izabela Albrycht

Współzałożycielka CYBERSEC Forum i członek Komitetu Programowego Forum.

Jest współzałożycielką funkcjonującego od 2014 roku Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, aktualnie członkiem jego Komitetu Programowego oraz przewodniczącą Rady Doradczej Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland.

Od października 2022 r. jest Dyrektorem Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH w Krakowie.  W latach 2010 r do 2021 r. była Prezesem Instytutu Kościuszki.  

Od 2016 r. zasiada w Radzie do Spraw Cyfryzacji przy KPRM Cyfryzacja, była jej przewodniczącą w II kadencji. W grudniu 2021 r. została powołana w skład Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP. W latach 2020–2022 jako członek rady doradców NATO ds. nowych i przełomowych technologii tworzyła koncepcję DIANA (Defence Accelerator Fund for North Atlantic) oraz Funduszu Innowacyjności. Jest współzałożycielką Women4Cyber, inicjatywy zainaugurowanej przez European Cyber Security Organisation (ECSO) w Brukseli oraz Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland. W latach 2019 – 2020 wchodziła w skład Global Future Council on Cybersecurity w ramach World Economic Forum w Genewie.

W latach 2020-2022 reprezentowała Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związek Cyfrowa Polska (ZIPSEE Digital Poland) oraz Krajową Izbę Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT) w Zarządzie DIGITAL EUROPE. Od 2017 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Asseco Poland S.A., a od 2019  r. w ComCERT S.A.

Izabela Albrycht jest politologiem, absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współautorką raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi, stosunkami międzynarodowymi, cyberbezpieczeństwem i cyfrowymi technologiami.

W 2017 r. znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund. W 2019 r. została wyróżniona jako jedna z 50 najbardziej wpływowych kobiet zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Europie (Europe’s 50 Most Influencial Women in Cybersecurity ranked by SC Media UK).