Izabela Albrycht

Izabela Albrycht jest Prezesem Instytutu Kościuszki od roku 2010. Od 2014 r. pełni również rolę przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Europejskiego i Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, a od 2016 r. jest przewodniczącą Rady Do Spraw Cyfryzacji II kadencji. W roku 2019 została członkiem Rady do Spraw Cyfryzacji III kadencji, a od października 2019 jest członkiem Global Future Council on Cybersecurity w ramach Światowego Forum Ekonomicznego.

Izabela Albrycht jest współautorką raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi i stosunkami międzynarodowymi. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się takie kwestie jak: system instytucjonalny UE, polityka energetyczna, strategiczne wyzwania związane z transformacją cyfrową i budową systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. współpraca publiczno-prywatna, system edukacji, innowacyjność. Od stycznia 2017 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.,  a od czerwca 2019 członkiem Rady Nadzorczej ComCERT SA. Aktualnie pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal, wcześniej była redaktor naczelną International Shale Gas & Oil Journal.

Izabela Albrycht jest politologiem, absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła również studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, a także kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz profesjonalne szkolenia „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE” i „Traktat Lizboński” w Parlamencie Europejskim. Jest alumnem prestiżowego the International Visitor Leadership Program (IVLP) Departamentu Stanu USA w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („NGO Management”). W 2017 roku znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers 2017 opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund. W 2018 roku została Honorową Ambasadorką Polskich Kongresów. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom organizującym w Polsce nowe kongresy o znaczeniu międzynarodowym. W 2019 roku znalazła się w gronie członkiń założycielek Women4Cyber, Inicjatywy European Cyber Security Organisation (ECSO) oraz znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet zajmujących się cyberbezpieczeńtwem w Europie (Europe’s 50 Most Influencial Women in Cybersecurity ranked by SC Media UK).

Izabela Albrycht. 4th European Cybersecurity Forum – CYBERSEC 2018. This photo has been published under the Creative Commons CC-BY-SA 4.0 license.