Janusz Węc

Prof. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej najnowszej i stosunków międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert Instytutu Kościuszki w zakresie ustroju Unii Europejskiej i reformy jej struktur. Autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym 11 monografii i syntez, na temat Unii Europejskiej, stosunków polsko – niemieckich oraz polityki zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec.