Joanna Kulesza

Dr Kulesza jest adiunktem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim. Przewodniczy Komitetowi ds. członkostwa Światowej Sieci Akademickiej ds. Zarządzania Internetem (GigaNet), a także jest ekspertem Rady Europy i paryskiej Akademii Dyplomatycznej oraz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Gościła z wykładami w Oxford Internet Institute, na Uniwersytecie w Oslo (Senter for rettsinformatikk), Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster (Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht) oraz Justus-Liebig-Universität Gießen. Współpracowała także z Parlamentem Europejskim i Ministerstwem Spraw Zagranicznych.