Joanna Świątkowska

Ekspert Instytutu Kościuszki

Adiunkt naukowy na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; pomysłodawczyni konferencji European Cybersecurity Forum – CYBERSEC.  Na stałe współpracuje z Instytutem Kościuszki, gdzie pełni rolę eksperta ds. cyberbezpieczeństwa. Współpracownik zespołu badawczego Center for Cybersecurity and International Relations Studies na Uniwersytecie Florenckim. W latach 2016-2017 była członkiem Zespołu ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonującego w ramach Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2015-2018 redaktor naczelna kwartalnika European Cybersecurity Journal. Jest autorką licznych publikacji, raportów, analiz i komentarzy eksperckich z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa, szczególnie walki informacyjnej, cyberbezpieczeństwa. Inicjowała, realizowała i uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych projektach poświęconych tej tematyce. Prowadzi działania dydaktyczne związane z obszarem cyberbezpieczeństwa. W 2016 roku została wybrana do udziału w programie International Visitor Leadership Program – Cybersecurity and Government Interoperability. Program został zorganizowany przez Departament Stanu USA. W 2017 wpisana została na prestiżową listę New Europe 100 Challengers 2017 opracowaną przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund.