Joanna Świątkowska

Dyrektor Programowy CYBERSEC, ekspert Instytutu Kościuszki

Dr Joanna Świątkowska jest Dyrektorem Programowym Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC i ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa Instytutu Kościuszki. Była również członkiem Zespołu ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonującego w ramach Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pełni funkcję redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal, jest autorką licznych publikacji, raportów, analiz i komentarzy eksperckich z obszaru szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Inicjowała, realizowała i uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych inicjatywach oraz projektach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Między innymi brała udział w dwóch rundach Chińsko-Europejskiego Dialogu na rzecz Cyberbezpieczeństwa oraz partycypowała w pracach nad Doktryną Cyberbezpieczeństwa RP. W 2016 roku była uczestnikiem programu „International Visitor Leadership Program” poświęconego cyberbezpieczeństwu organizowanego przez Departament Stanu USA. Rok później wpisana została na prestiżową listę New Europe 100 Challengers 2017 opracowaną przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund.