Katarzyna Żukrowska

Prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekonomista, politolog. Autorka lub współautorka 478 publikacji. Zainteresowania: transformacja systemowa, integracja europejska, stosunki transatlantyckie, budżet UE, Unia Gospodarcza i Walutowa.

Ostatnie publikacje:

  • K. Żukrowska, (red.) Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, SGH, Warszawa 2013;
  • K. Żukrowska (red.) Harnessing globalization czyli ujarzmianie globalizacji. Globalizacja jako motor na rzecz rozwoju, SGH, Warszawa 2010;
  • K. Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, IUSatTAX, Warszawa 2011;
  • K. Żukrowska (red.), Fair Trade w globalizującej się gospodarce, SGH, Warszawa 2010;
  • K. Żukrowska (red.) Transformacja systemowa w Polsce,SGH Warszawa 2010;
  • K. Żukrowska, Budżet ogólny Unii Europejskiej, WAiP, Warszawa 2010.