Łukasz Pokrywka

Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych, doktorant na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Ekonomii na tej samej uczelni. Koordynator badań Instytutu Kościuszki w obszarze gospodarki i finansów. Jest pomysłodawcą i autorem pierwszego w Polsce „Monitoringu zadłużenia miast wojewódzkich” z uwzględnieniem długu ukrytego w spółkach komunalnych. Przygotował ocenę skutków rozwoju sektora gazu łupkowego na rozwój regionalny i rynek pracy w Polsce. Autor publikacji z zakresu polityki fiskalnej, rynku pracy i makroekonomii.