Mariusz Ruszel

Adiunkt w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza (2012 – obecnie). Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert w Prezydenckim Programie Eksperckim „Laboratorium Idei” Kancelarii Prezydenta RP (2012-2013). Specjalista ds. rozwoju lokalnego Podkarpackiej Agencji Energetycznej (2009-2011), asystent w biurze łódzkim Posła do Parlamentu Europejskiego Jana Kułakowskiego (2006-2009). Ekspert Instytutu Kościuszki ds. energia i klimat oraz ekspert w Fundacji im. K. Pułaskiego. Recenzent wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Autor monografii – Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wymiar teoretyczny i praktyczny (2014) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, ekspertyz i raportów. Specjalizuje się w problematyce polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego UE ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

Wybrane teksty: http://www.mruszel.sd.prz.edu.pl/pl/72/