Miron Lakomy

Adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe). Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie cyberdżihadyzm, cyberwojnę, zjawisko walki informacyjnej, a także uwarunkowania i implikacje konfliktów zbrojnych. Był m.in. stypendystą University of Cambridge oraz realizował międzynarodowy grant badawczy International Council for Canadian Studies. Dotychczas opublikował 3 monografie oraz ponad 45 artykułów naukowych.