Paweł Opitek

Doktor nauk prawnych, prokurator w Prokuraturze Krajowej, ekspert Instytutu Kościuszki ds. Cyberbezpieczeństwa, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain; uczestniczył w Strumieniu Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe przy Ministerstwie Cyfryzacji. Związany z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (kryminalistyka), Akademii Górniczo-Hutniczej (cyberbezpieczeństwo) i w Szkole Głównej Handlowej (blockchain). Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, autor szkoleń dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i przedstawicieli służb ochrony prawa. Opublikował ponad 50 opracowań naukowych z zakresu prawa i kryminalistyki.

W działalności badawczo-naukowej zajmuje się tematem czynności procesowych w cyberprzestrzeni, wykorzystania walut wirtualnych w przestępczości, regulacjami AML (pranie pieniędzy, polityka AML podmiotów obowiązanych, ocena ryzyka), dowodami cyfrowymi, hakingiem, charakterem prawnym tokenów oraz nadużyciami na rynkach finansowych fintech.

Specjalista AML w projekcie wdrożeniowym realizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie; z ramienia Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi prowadzi projekt naukowy pt. „Funkcjonowanie instrumentów finansowych w oparciu o technologię blockchain”.

Ukończył studia dziennikarskie (KUL), Studium pedagogiki i psychologii (Politechnika Krakowska), Studia podyplomowe „Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej” (WSPol), „Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe” (SGH).