Przemysław Roguski

Pracownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ekspert Instytutu Kościuszki ds. cyberbezpieczeństwa

Absolwent studiów prawniczych na uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Trinity College Dublin, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowo zajmuje się prawnomiędzynarodowymi aspektami cyberbezpieczeństwa oraz nowych technologii. Były Visiting Fellow Hague Program for Cyber Norms, prelegent krajowych i międzynarodowych warsztatów konferencji naukowych (Hague Conference for Cyber Norms 2018, CyCon 2019, CyCon 2020). 

Autor licznych publikacji nt. cyberbezpieczeństwa i prawa międzynarodowego. Jego praca doktorska pt. „Cyberoperacje w świetle prawa międzynarodowego” została odznaczona przez Ministerstwo Obrony Narodowej Nagrodą im. Mariana Rejewskiego (III Stopnia) w konkursie na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu cyberobronności i cyberbezpieczeństwa.