Przemysław Roguski

Pracownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ekspert Instytutu Kościuszki ds. cyberbezpieczeństwa

Absolwent studiów prawniczych na uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Trinity College Dublin, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowo zajmuje się prawnomiędzynarodowymi aspektami cyberbezpieczeństwa oraz nowych technologii. Prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Wykładał m.in. na uniwersytetach w Bristolu (UWE), Pekinie (CUPL) oraz Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Były lektor Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), koordynator Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.