Przemysław Żurawski vel Grajewski

Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Spraw Zagranicznych, doktor nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował jako adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologii Uniwersytetu Łódzkiego, profesor wizytujący białoruskiego Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie. Ekspert EPP-ED w Parlamencie Europejskim monitorujący politykę wschodnią UE – Białoruś, Ukraina, Rosja, Mołdawia w latach 2005- 2006, pracownik badawczy Centrum Europejskiego Natolin, członek Instytut Europejskiego w Łodzi (1996-2001), pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej (1995-1996) oraz Biura Ministra Obrony Narodowej ds. Planowania Polityki Obronnej (1992). Ekspert Instytutu Kościuszki w zakresie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i polskiej polityki wschodniej.