Rafał Garpiel

Socjolog, Dyrektor Zarządzający firmy Codework, starszy trener (5 European Qualification Framework), doradca, wykładowca i badacz UJ. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej, przede wszystkim – komunikacji perswazyjnej i technik argumentacyjnych ze szczególnym ukierunkowaniem na sztukę prezentacji/wystąpień publicznych oraz procesy negocjacyjne. Prowadzi także interdyscyplinarne szkolenia antykorupcyjne. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje ponadto świadcząc usługi doradcze w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej – werbalnej (w formie mówionej i pisanej) i niewerbalnej. Przygotowuje do prezentacji, wystąpień publicznych, zebrań, debat, negocjacji etc. Bierze udział w rozmowach negocjacyjnych po jednej ze stron lub pozostając pomiędzy stronami – jako mediator lub moderator. Autor koncepcji i realizator lokalnych oraz ogólnopolskich badań jakościowych i konsultacji społecznych. Członek zespołu badawczego UJ realizującego (2012-2015) projekt pt: „Media jako przestrzeń deliberacji – na przykładzie kluczowych kwestii energetyki: budowy elektrowni atomowej, eksploatacji gazu łupkowego i wykorzystania energii wiatrowej w Polsce”.