Rafał Kęsek

Doktor nauk humanistycznych z zakresu nauk o polityce na Uniwersytecie Jagiellońskim, politolog, ekspert z dziedziny relacji ukraińsko – rosyjskich, procesów społeczno – gospodarczych na obszarze WNP, a także Polityki Wschodniej Polski i Unii Europejskiej. Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego. Asystent w Katedrze Ukrainoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz adiunkt w Wyższej Szkole Handlowej w Krakowie. Autor publikacji „Polityka Ukrainy wobec Federacji Rosyjskiej w latach 1997-2004”.