Ryszard Szpyra

Profesor nauk społecznych, kierownik studiów doktoranckich Akademii Obrony Narodowej. Zajmował szereg naukowo – dydaktycznych stanowisk w Akademii Obrony Narodowej. Od 2010 do 2015 r. był członkiem Rady Akademickiej Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony a od 2012 r. jest członkiem Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Wojskowych. Od około 30 lat zajmuje się naukowo i dydaktycznie różnymi aspektami problematyki bezpieczeństwa i obron