Tomasz Młynarski

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, politolog, pracownik naukowy w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej UJ. Kierownik Obszaru Programowego Instytutu Kościuszki „Instytucje i reforma Unii Europejskiej”, ekspert w zakresie stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej. Stypendysta l’Institut d’Etudes Politiques w Rennes, Francja. Autor i współautor prac i publikacji koncentrujących się wokół problematyki wpływu Francji na kształt systemu instytucjonalnego UE, Traktatu Konstytucyjnego, perspektyw rozwoju Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE oraz współczesnych stosunków euroatlantyckich, w tym m.in.: „Francja wobec głównych problemów reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej w XXI w.”, „Stosunki euroatlantyckie w kontekście problemu polityki bezpieczeństwa i obrony”.