Tomasz Szewczyk

Specjalista z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. W latach 2008-2015 pracował w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB), gdzie kierował komórką odpowiedzialną za tematykę ochrony infrastruktury krytycznej. Przed rozpoczęciem pracy w RCB główny specjalista w Departamencie Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych MSWiA. W latach 2012-2015 wiceprzewodniczący Grupy Zasobów Przemysłowych i Usług Komunikacyjnych (IRCSG) w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Reprezentował Polskę na forum Unii Europejskiej w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej, jako krajowy punkt ds. ochrony infrastruktury krytycznej. Obecnie główny specjalista w Polskiej Wytworni Papierów Wartościowych S.A.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Program in Advanced Security Studies (PASS) organizowanego przez Europejskie Centrum Studiów Bezpieczeństwa im. G.C. Marshalla.