Wiktor Sędkowski

Architekt rozwiązań bezpieczeństwa i niezależny badacz zabezpieczeń. Certyfikowany (CISSP, CCSP, OSCP, OSWE, MCTS) ekspert w dziedzinie zagrożeń cyfrowych. Pracował jako inżynier i menadżer techniczny dla wiodących firm informatycznych. Specjalizuje się w analizie luk bezpieczeństwa, pisaniu i analizowaniu exploitów. Absolwent teleinformatyki na Politechnice Wrocławskiej, doktorant na wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Prowadzi badania z zakresu zastosowań rozwiązań sztucznej inteligencji w procesie modelowania zagrożeń.