Witold Repetowicz

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor wielu artykułów dotyczących Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej min. publikacji „Międzynarodowa jurysdykcja karna – szansą dla Afryki?”. W latach 1999-2004 publicysta magazynu Unia&Polska, w latach 2007-2008 współpracownik wydania internetowego Polskiego Radia. W 2010 roku prowadził wykłady z „Wstępu do Nauk Prawnych” na Universite Panafricaine de la Paix w Uvirze, prowincja Kivu Sud w Demokratycznej Republice Kongo.