Władysław Mielczarski

Absolwent Politechniki Łódzkiej. W 1987 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych a w 2002 roku tytuł profesora w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Członek Europejskiego Instytutu Energii, doradca (think tank) w sprawach energetycznych dla instytucji i firm europejskich. Jedyny przedstawiciel Polski w European Energy Institute.

Posiada ponad 30 letnią praktykę w elektroenergetyce, włączając w to 10 lat pracy zagranicą w krajach takich jak Australia, Kanada i Singapore. Obecnie kieruje Grupą Badawczą Rynków Energii Elektrycznej. Brał udział w projektowaniu i wdrażaniu rynków energii elektrycznej w Australii, kanadyjskiej prowincji Ontario oraz Polsce.

Jest autorem projektu polskiego rynku energii elektrycznej, który został przyjęty przez rząd w grudniu 1999 roku. Prowadził szereg projektów dla rynku bilansującego w Polsce. Laureat nagrody Premiera RP w roku 2005 za projekt i wdrożenie systemów komputerowych LPD i GMOS dla celów planowania pracy systemu elektroenergetycznego. W latach 2005/2006 brał udział w przygotowaniu Programu dla elektroenergetyki przyjętej przez rząd RP w dniu 28 marca 2006. Obecnie kieruje Grupą Badawczą Rynków Energii Elektrycznej prowadząc jednocześnie szereg projektów dla polskich, europejskich i amerykańskich firm energetycznych w zakresie analiz rynkowych oraz metod planowania i sterowania pracą systemu elektroenergetycznego.Jest organizatorem corocznej międzynarodowej konferencji “European Electricity Market”. Jego dorobek publikacyjny obejmuje 10 książek i wydań specjalnych, 21 rozdziałów w książkach, 45 artykułów w pismach naukowych oraz ponad 150 referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych. Kierował ponad 65 projektami badawczymi i wdrożeniowymi. Opatentował również trzy rozwiązania dotyczące poprawy jakości energii elektrycznej.