Zbigniew Fałek

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach dystrybucji energii elektrycznej).

Absolwent Wydziału Zarządzania (nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych) i Wydziału Matematyki (metody numeryczne i programowanie) Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również program The Strategic Leadership Academy prowadzoną przez HBSP&CIMI. Od 1994 roku w branży energetycznej. W latach 2006-2009 był Prezesem Zarządu ZEŁ-T S.A. (Obecnie PGE Dystrybucja S.A.). Następnie Dyrektor Inwestycyjny w RE-Invest Sp. z o.o. W latach 2009-2015 zajmował się działalnością doradczą z zakresu finansów, zarządzania ryzykiem i zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach. Od 2015 roku Dyrektor Generalny Oddziałów Łódź Miasto i Łódź Teren PGE Dystrybucja S.A. Autor kilkunastu publikacji z zakresu analizy strategicznej, optymalizacji i modelowania procesów, zarządzania projektami oraz metod i technik negocjacji.