Ziemowit Jóźwik

Absolwent prawa, ukrainoznawstwa i studiów podyplomowych dla tłumaczy tekstów specjalistycznych z języka ukraińskiego. Koordynował projekty związane z bezpieczeństwem granic i Ukrainą. Współredaktor tomu “Addressing Security Risks at the Ukrainian Border Through Best Practices on Good Governance” (NATO SPS Series) oraz zastępca redaktora “European Cybersecurity Market”. Odpowiada za kontakty ze startupami i MŚP w ramach CYBERSEC HUB.