Bartosz Ziółko

Eksperci Instytutu Kościuszki

Bartosz Ziółko

Dr hab. inz Bartosz Ziółko, byly prof. AGH, jest współzałożycielem i szefem Techmo – spółki technologicznej dostarczającej rozwiązania z zakresu rozpoznawania i generowania mowy. Studia na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji AGH. Doktorat z Informatyki na University of York. Habilitacja w 2017. Ponad 100 prac naukowych, dwa patenty przyznane przez USPTO i jeden przez EPO. Autor ksiażki „Przetwarzanie mowy”.

Zagadnienia: AI / technologie głosowe