Francesca Spidalieri

Francesca Spidalieri

Francesca Spidalieri jest starszą stypendystką Stosunków Międzynarodowych i Polityki Publicznej w Pell Center na Uniwersytecie Salve Regina, gdzie kieruje projektem badawczym dotyczącym cyfrowego przywództwa oraz Inicjatywą Rhode Island Corporate Cybersecurity (RICCI).

Jest również konsultantką ds. cyberbezpieczeństwa w Hathaway Global Strategies LLC oraz pełni rolę współbadaczki przy projekcie Cyber Readiness Index 2.0 w Instytucie Studiów Politycznych Potomac.
Ponadto jest ekspertką ds. cyberbezpieczeństwa przy agencji ONZ – Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), honorowym członkiem Instytutu Ponemon oraz pracownikiem naukowym w Centrum ds. Cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie Florenckim.

W swojej pracy badawczej oraz publikacjach skupia się przede wszystkim na obszarach dotyczących rozwoju cyfrowego przywództwa, zarządzania cyberryzykiem, analizy porównawczej organizacji oraz kwestii cybergotowości i odporności na szczeblu narodowym.

Regularnie prowadzi wykłady podczas wydarzeń związanych z tematyką „cyber” w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Jest autorką artykułów do czasopism oraz innych publikacji na temat cyberbezpieczeństwa oraz jego wpływu na kraje i organizacje na całym świecie.