Izabela Albrycht

Jest współzałożycielką i przewodniczącą Komitetu Programowego funkcjonującego od 2014 roku Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC. W latach 2010 r do 2021 r. była Prezesem Instytutu Kościuszki.

W latach 2016 – 2018 przewodniczyła Radzie do Spraw Cyfryzacji II kadencji, była członkiem Rady III kadencji, a od 2021 r. jest członkiem Rady IV kadencji. W grudniu 2021 r. została powołana przez Prezydenta RP w skład Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Od 2020 r. jest także członkiem Grupy Doradczej NATO ds. nowych i przełomowych technologii.

Od 2017 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Asseco Poland S.A., a od 2019 r. w ComCERT S.A. W 2020 r. została wybrana do Zarządu DIGITAL EUROPE, gdzie jest wspólną reprezentantką Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE Digital Poland) oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT).

Jest współzałożycielką Women4Cyber, inicjatywy zainaugurowanej przez European Cyber Security Organisation (ECSO) w Brukseli oraz Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland. W latach 2019 – 2020 wchodziła w skład Global Future Council on Cybersecurity w ramach World Economic Forum w Genewie.

Izabela Albrycht jest politologiem, absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współautorka raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi, stosunkami międzynarodowymi, cyberbezpieczeństwem i cyfrowymi technologiami. W 2017 r. znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund. W 2019 r. została wyróżniona jako jedna z 50 najbardziej wpływowych kobiet zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Europie (Europe’s 50 Most Influencial Women in Cybersecurity ranked by SC Media UK).