Paweł Opitek

Eksperci Instytutu Kościuszki

Paweł Opitek

Doktor nauk prawnych, prokurator w Prokuraturze Krajowej, ekspert Instytutu Kościuszki ds. Cyberbezpieczeństwa, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain; uczestniczył w Strumieniu Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe przy Ministerstwie Cyfryzacji. Związany z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

Adiunkt w Zakładzie Kryminologii Stosowanej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. na Akademii Górniczo-Hutniczej (cyberbezpieczeństwo) i w Szkole Głównej Handlowej (blockchain). Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, autor szkoleń dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i przedstawicieli służb ochrony prawa. Opublikował ponad 80 opracowań naukowych z zakresu prawa i kryminalistyki.

W działalności badawczo-naukowej zajmuje się tematem czynności operacyjno-rozpoznawczych, działań procesowych w świecie wirtualnym, wykorzystania walut wirtualnych w przestępczości, regulacjami AML, dowodami cyfrowymi, hakingiem oraz nadużyciami na rynkach finansowych fintech.

Specjalista AML w projekcie wdrożeniowym realizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie; z ramienia Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi prowadzi projekt naukowy pt. „Funkcjonowanie instrumentów finansowych w oparciu o technologię blockchain”; ekspert w programie wdrożeniowym „Find an Expert II” realizowanym przez The European Expertise and Expert Institute i finansowanym przez Komisję Europejską.

Ukończył studia dziennikarskie (KUL), Studium pedagogiki i psychologii (Politechnika Krakowska), Studia podyplomowe „Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej” (WSPol), „Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe” (SGH).

Zagadnienia: blockchain / waluty wirtualne / dowody cyfrowe / cyberprzestępczość / przestępczość teleinformatyczna / czynności operacyjno-rozpoznawcze