Regina Lenart-Gansiniec

Eksperci Instytutu Kościuszki

Regina Lenart-Gansiniec

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor habilitowany w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości w zakresie nauk o zarządzaniu. Pasjonuje ją crowdsourcing oraz transformacja cyfrowa w sektorze publicznym w kontekście funkcjonowania pracowników oraz organizacji. Ekspert Narodowego Centrum Nauki i Rozwoju, Narodowe Agencji Wymiany Akademickiej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Kierownik projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz wykonawca projektów finansowanych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Unię Europejską. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Zagadnienia: crowdsourcing / bezpieczeństwo w sieci dzieci oraz osób 50+ / AI w sektorze publicznym / transformacja cyfrowa w sektorze publicznym / funkcjonowanie szkolnictwa wyższego