Dla młodych naukowców

Instytut Kościuszki i CYBERSEC stwarza warunki do rozwoju młodym ekspertom. Realizujemy i wspieramy m.in. programy stażowe jak i dedykowane tematycznie projekty takie jak CYBERSEC Young Leaders i Girls Go Cyber. Angażujemy młodych naukowców w prace analityczne prowadzone w Instytucie we współpracy z uznanymi w danej dziedzinie ekspertami. Instytut jest często tym miejscem, w którym młodzi naukowcy po raz pierwszy publikują swoje prace lub z ramienia Instytutu biorą udział w konferencjach eksperckich i naukowych.

Jako niezależna i pozarządowa organizacja oferujemy pomoc młodym naukowcom w realizacji projektów badawczych w ramach wymienionych poniżej programów. W zależności od grantu zapewniamy opiekę pomocniczą lub włączenie projektu badawczego w działalność Instytutu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami: marietta.gieron@ik.org.pl.

 

nazwa operator poziom więcej informacji krótki opis długość trwania projektu
Preludium NCN doktoranci ncn.gov.pl Grant badawczy w zakresie pracy doktorskiej 12-36 msc
Preludium Bis NCN doktoranci ncn.gov.pl Konkurs na doktoraty realizowane w szkołach doktorskich 36-48 msc
OPUS NCN doktoranci
profesorowie
ncn.gov.pl Konkurs dla zespołów badawczych, wspierana jest także współpraca badawcza z zagranicą 12-48 msc
Doktorat wdrożeniowy MNiSW doktoranci www.bip.nauka.gov.pl m.in.: „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów. przykładowa oferta SGH
Homing FNP doktoranci
profesorowie
www.fnp.org.pl Powrót do Polski i prowadzenie projektu naukowo-wdrożeniowego; Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.