Współpraca ekspercka

Nasi eksperci już od przeszło 20 lat starają się identyfikować możliwe zagrożenia i wytyczać kierunki potrzebnych działań, zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa w wymiarze narodowym, europejskim i transatlantyckim. Obserwując dynamikę bieżących wydarzeń i analizując merytoryczne przesłanki, przyczyniają się do realizacji polskich interesów narodowych i budowania pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej, a także do rozwoju relacji transatlantyckich i współpracy w ramach UE. Naszym długofalowym i niezmiennym celem jest także zwiększanie roli i znaczenia organizacji pozarządowych w przestrzeni publicznej. Przeświadczenie, iż to właśnie aktywne zaangażowanie ośrodków myśli niezależnej stanowi fundament dojrzałych demokracji, utwierdza nas w przekonaniu o znaczeniu naszej działalności i motywuje do umacniania swojej pozycji w pierwszej lidze europejskich ośrodków eksperckich. Niestety zbyt wielu decydentów przez wiele ostatnich lat w niewystarczający sposób ufało przestrogom ekspertów w zakresie potrzeby zrównoważonego rozwoju, adresowania współczesnych zagrożeń związanych z rozwojem cyfrowym czy zmian klimatycznych; pandemia COVID-19 jest powodem i punktem w czasie, w którym należy to zmienić, tak aby proces decyzyjny realizowany był z uwzględnieniem głosu społeczności ekspertów i naukowców.

Aby zostać ekspertem Instytutu Kościuszki, skontaktuj się z nami: marietta.gieron@ik.org.pl.

Nasi eksperci