Zostań Partnerem raportu Instytutu Kościuszki

Instytut Kościuszki jest jedną z nielicznych organizacji pozarządowych, która swoją działalność w pełni poświęca budowie bezpieczeństwa narodowego, w tym zajmuje głos w tematach związanych z bezpieczeństwem ekonomicznym, energetycznym, a od przeszło 8 lat jej głównym celem jest zabezpieczenie nowej cyfrowej rzeczywistości. Nasze Stowarzyszenie, działające już 20 lat, regularnie współpracuje z polskimi oraz europejskimi instytucjami publicznymi, organizacjami międzynarodowymi, krajowymi liderami z różnych sektorów gospodarki, a także z wiodącymi think tankami z zagranicy.

Instytut specjalizuje się w tworzeniu strategicznych rekomendacji i kierunków rozwoju kluczowych polityk publicznych, stanowiących merytoryczne wsparcie dla polskich, unijnych i natowskich decydentów politycznych. Raporty i analizy przygotowywane przez ekspertów think tanku są niezależne i apolityczne, a ich konkluzje są istotnym źródłem informacji także dla sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.

Raporty Instytutu Kościuszki dystrybuowane są wśród szerokiego grona interesariuszy, w tym decydentów kształtujących krajobraz regulacyjny w Polsce, UE i NATO.

Zostań Partnerem raportu Instytutu Kościuszki. Jako Partner raportu będziesz mógł:

  • wpłynąć na kształt debaty publicznej dotyczącej istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i wzrostu gospodarczego zagadnień
  • wzmocnić działania w obszarze government affairs
  • rozszerzyć kanały dotarcia do swoich partnerów dzięki szerokiej promocji raportu
  • zbudować wizerunek lidera dostrzegającego wagę zagrożeń i wyzwań związanych z bezpieczeństwem, transformacją cyfrową, rozwojem ekonomicznym

 

Aby zostać Partnerem raportu i uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami: michal.rekowski@ik.org.pl, tomasz.piekarz@ik,org.pl.

                      

Wszystkie raporty dostępne w zakładce PUBLIKACJE.