Frontiers of Democracy: Embedding Democratic Values in Moldowa and Ukraine – pierwsza z cyklu debat, Budapeszt

4 grudnia 2015 r. w Budapeszcie (Węgry) odbędzie się pierwsza z trzech debat eksperckich w ramach projektu „Frontiers of Democracy: Embedding Democratic Values in Moldowa and Ukraine” prowadzonego przez Center for EU Enlargement Studies. Inicjatywie partneruje Instytut Kościuszki, ekspertem biorącym udział w projekcie z ramienia IK jest Agnieszka Słomian.

Warsztaty rozpoczęły serię dyskusji wokół różnych aspektów przemian demokratycznych. Ich celem jest zbadanie zjawiska krzewienia wartości demokratycznych w społeczeństwie w procesie transformacji ustrojowej. Dyskusje ekspertów odnoszą się bezpośrednio do przemian dokonujących się obecnie Mołdawii i na Ukrainie, ale ich zakres dotyka również doświadczeń krajów z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Projekt jest częścią inicjatywy „Frontiers of Democracy” prowadzonej przez Central European University. Inicjatywa realizowana we współpracy z EUROPEUM (Czechy), the Foreign Policy Association (Mołdawia), the Institute for Euro-Atlantic Cooperation (Ukraina), oraz the Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (Słowacja).

Więcej o wydarzeniu na: https://cens.ceu.edu/events/2015-12-04/embedding-democratic-values-social-transition-and-political-socialization-central

Szczegóły dotyczące projektu na:https://ik.org.pl/instytut-kosciuszki-partnerem-projektu-frontiers-of-democracy-embedding-democratic-values-in-moldova-and-ukraine/

 Program dostępny tutaj: FOD_Budapeszt

 

Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.