Gospodarka

Problematyka badawcza obszaru „Gospodarka” obejmuje kwestie rozwoju gospodarczego i finansów publicznych zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Skupiamy się na poszukiwaniu rozwiązań wzmacniających konkurencyjność naszej rodzimej gospodarki, a także wspierających wzrost innowacyjności. Adresujemy najważniejsze wyzwania wynikające z cyfryzacji gospodarki i mające swoje korzenie w tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Wymuszają one zmianę tradycyjnego podejścia do procesów zachodzących w przestrzeni makroekonomicznej współczesnych państw. Stwarzają również nowe warunki dla budowania przewag komparatywnych i przy odpowiednim wykorzystaniu potencjału drzemiącego w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki, sprzyjają tworzeniu ambitnych polityk rozwojowych. W naszych pracach, szczególną uwagę przywiązujemy do konsekwencji dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii w obszarze FinTech oraz InsurTech. Aktywnie współpracujemy ze startupami, które pełnią dziś kluczową rolę w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

Ponadto, analizujemy również są możliwe scenariusze rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce na tle problemów strefy euro, czy barier wzrostu spowodowanych tzw. „pułapką średniego wzrostu”. Badania Instytutu skupiają się ponadto na restrukturyzacji finansowo-ekonomicznej strategicznych sektorów gospodarki, reformie systemu podatkowego, działalności samorządów oraz usuwaniu barier prawno-instytucjonalnych dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw. Eksperci think tanku wytyczają strategiczne kierunki działań i reform legislacyjnych w kluczowych dla państwa obszarach. Zakres merytoryczny prac obejmuje nie tylko kwestie związane bezpośrednio z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, czy w innych organizacjach regionalnych, ale także te zachodzące niezależnie. Analizowane są także procesy ekonomiczne zachodzące w skali globalnej w tym skutki kryzysu finansowego i gospodarczego.