INSTYTUT KOŚCIUSZKI POSZUKUJE DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Instytucie Kościuszki

Jeżeli jesteś operatywną i komunikatywną osobą, która potrafi wykonywać wiele zadań jednocześnie, a także zarządzać zespołem oraz posiada doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne – zgłoś się! Stowarzyszenie Instytut Kościuszki, niezależna i pozarządowa organizacja typu think tank o charakterze non-profit, od 20 lat działająca na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa Polski, skupiająca swoją działalność na wzmacnianiu światowego systemu cyberbezpieczeństwa, poszukuje osoby na stanowisko Dyrektora Zarządzającego.

Wymagamy:
 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki związane z zarządzaniem);
 • doświadczenia w zarządzaniu zespołem liczącym przynajmniej 15 osób;
 • bardzo dobrych zdolności komunikacyjnych;
 • umiejętności kierowniczych i przywódczych obejmujących organizację pracy swojej oraz kilku zespołów;
 • zdolności do koordynowania kilku projektów o zasięgu międzynarodowym w obrębie kilku zespołów;
 • umiejętności budowania dobrych relacji z ludźmi;
 • dobrej prezencji;
 • zdecydowania i asertywności;
 • umiejętności pracy pod presją czasu i w dynamicznie zmieniających się okolicznościach;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego – przynajmniej na poziomie C1;
 • odpowiedzialności i terminowości swojej jak i dbania o terminowość wszystkich zespołów.
 • Znajomości metodyki prowadzenia projektów i systemów zarządzania projektami
Oferujemy:
 • formę zatrudnienia na umowę o pracę/B2B
 • wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia i stanowiska;
 • interesującą pracę w miłej atmosferze i międzynarodowym środowisku;
 • pracę przy międzynarodowych projektach;
 • nieustanny rozwój i możliwość podejmowania różnorodnych wyzwań.

 

Dyrektor zarządzający Instytutu Kościuszki zajmie się współtworzeniem oraz realizacją strategii organizacji, przygotowywaniem i udziałem w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących kierunku rozwoju Instytutu oraz zarządzaniem operacyjnym, koordynacją i nadzorowaniem pracy wszystkich zespołów (zespół programowy, logistyczny, komunikacyjny, fundraisingowy, oraz HR). Dyrektor zarządzający będzie również odpowiedzialny za wspomaganie procesów negocjacyjnych i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

Sposób aplikacji:

Wyślij CV wraz z listem motywacyjnym na adres hr@ik.org.pl z dopiskiem Dyrektor Zarządzający w temacie wiadomości.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12.07.2020 r.

Planowane rozpoczęcie pracy: 03.08.2020 r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Kościuszki  (Stowarzyszenie) z siedzibą w Krakowie przy ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków.

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: instytut@ik.org.pl lub pisemnie na adres Stowarzyszenia  Instytut Kościuszki, ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie – podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne,  – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenie jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Stowarzyszenie, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Stowarzyszenie dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Stowarzyszenie podanie danych jest dobrowolne.