INSTYTUT KOŚCIUSZKI POSZUKUJE DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko Dyrektora Zarządzającego i Instytucie Kościuszki

Jeżeli jesteś ambitną, operatywną i komunikatywną osobą z doświadczeniem w zarządzaniu zespołem oraz posiadasz doskonałe umiejętności interpersonalne – zapraszamy do aplikowania! Stowarzyszenie Instytut Kościuszki poszukuje osoby na stanowisko Dyrektora Zarządzającego, która będzie zaangażowana w koordynowanie najważniejszych przedsięwzięć i rozwój instytucjonalny organizacji.

Lider wśród polskich organizacji pozarządowych think tank, Instytut Kościuszki, realizuje szereg krajowych i międzynarodowych projektów poświęconych tematyce bezpieczeństwa w tym cyberbezpieczeństwa, zmian geopolitycznych i gospodarczych związanych z rozwojem nowych i przełomowych technologii. Angażując do współpracy kluczowych interesariuszy polityki i biznesu, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz sektora NGO, Instytut inicjuje społeczno-polityczną debatę nad najważniejszymi wyzwaniami cyberprzestrzeni dla Polski i Europy. Dzięki swej wiodącej pozycji, think tank przyciąga najlepszych analityków z całego świata, dając tym samym początek wielu pionierskim i innowacyjnym przedsięwzięciom. Instytut Kościuszki jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC.

Zgłoś się jeśli posiadasz:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w zarządzaniu oraz organizacji pracy zespołu liczącego przynajmniej 15 osób i realizującego kilka projektów równocześnie,
 • doświadczenie w realizowaniu zadań zgodnie z terminami oraz budżetem,
 • znajomość metodyki prowadzenia projektów i systemów zarządzania projektami
 • rozumienie specyfiki działania i misji organizacji eksperckich (think tanków),
 • umiejętność bycia skutecznym liderem,
 • umiejętność angażowania zespół w rozwój instytucji,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w dynamicznie zmieniających się okolicznościach,
 • jesteś kreatywny i konstruktywnie podchodzisz do rozwiązywania problemów i sytuacji kryzysowych,
 • bardzo dobrą znajomość języka angielskiego – przynajmniej na poziomie C1,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość i zainteresowanie strategicznymi aspektami nowych technologii oraz doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z różnego rodzaju środków publicznych.
Oferujemy:
 • formę zatrudnienia na umowę o pracę/B2B,
 • wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia i stanowiska,
 • platformę rozwoju osobistej marki eksperckiej,
 • pracę przy międzynarodowych projektach kształtujących współczesny ekosystem regulacyjny z udziałem światowej klasy ekspertów,
 • nieustanny rozwój i możliwość podejmowania różnorodnych wyzwań.
Czego możesz się spodziewać?

Dyrektor Zarządzający Instytutu Kościuszki (COO) będzie współpracował bezpośrednio z Zarządem Instytutu w tworzeniu strategii rozwoju organizacji. Do codziennych zadań należeć będą realizacja strategicznych planów, zarządzanie operacyjne i koordynacja pracy wszystkich zespołów (zespół programowy, PR i marketing, fundraisingowy, produkcyjny oraz HR). Dyrektor Zarządzający będzie również odpowiedzialny za reprezentację Instytutu Kościuszki wobec partnerów projektów oraz rozwój globalnej marki Instytutu Kościuszki oraz CYBERSEC Forum.

Sposób aplikacji

Wyślij CV wraz z listem motywacyjnym na adres hr@ik.org.pl z dopiskiem Dyrektor Zarządzający w temacie wiadomości.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.01.2021 r. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Kościuszki  (Stowarzyszenie) z siedzibą w Krakowie przy ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków.

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: instytut@ik.org.pl lub pisemnie na adres Stowarzyszenia  Instytut Kościuszki, ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie – podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne,  – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenie jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Stowarzyszenie, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Stowarzyszenie dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Stowarzyszenie podanie danych jest dobrowolne.