INSTYTUT KOŚCIUSZKI POSZUKUJE GRAFIKA

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko Grafika

Stowarzyszenie Instytut Kościuszki poszukuje osoby na stanowisko Grafika, która będzie zaangażowana w komunikację wizualną bieżących oraz nowych projektów organizacji.

Lider wśród polskich organizacji pozarządowych think tank, Instytut Kościuszki, realizuje szereg krajowych i międzynarodowych projektów poświęconych tematyce bezpieczeństwa w tym cyberbezpieczeństwa, zmian geopolitycznych i gospodarczych związanych z rozwojem nowych i przełomowych technologii. Angażując do współpracy kluczowych interesariuszy polityki i biznesu, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz sektora NGO, Instytut inicjuje społeczno-polityczną debatę nad najważniejszymi wyzwaniami cyberprzestrzeni dla Polski i Europy. Dzięki swej wiodącej pozycji, think tank przyciąga najlepszych analityków z całego świata, dając tym samym początek wielu pionierskim i innowacyjnym przedsięwzięciom. Instytut Kościuszki jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC oraz klastra #CyberMadeInPoland, który powstał jako platforma do współpracy oraz promocji polskiego przemysłu cyberbezpieczeństwa. 

Czego możesz się spodziewać?

Instytut poszukuje ambitnego i doświadczonego Grafika chętnego do nawiązania długoterminowej i stałej współpracy przy tworzeniu materiałów graficznych dla projektów Instytutu Kościuszki oraz Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland.

Do zakresu obowiązków osoby na stanowisku Grafika w Instytucie Kościuszki należeć będzie m.in.: projektowanie od podstaw nowych stron internetowych oraz elementów na obecnie istniejące, projektowanie newsletterów i elementów mailingu, przygotowanie kreacji kampanii marketingowych zgodnie z briefingiem w oparciu o istniejący key visual, projektowanie materiałów na potrzeby konferencji CYBERSEC (m.in. statyczne i animowane materiały na ekrany), wsparcie w opracowywaniu key visual oraz brandingu dla nowych inicjatyw, projektowanie statycznych i animowanych grafik na kanały mediów społecznościowych (Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube), projektowanie i modyfikację ofert partnerskich oraz obróbka zdjęć i materiałów filmowych z konferencji.

Zgłoś się jeśli posiadasz:
 • bardzo dobrą znajomość programu Adobe Photoshop;
 • dobrą znajomość programu Adobe Illustrator;
 • dobrą (lub podstawową, z motywacją do rozwoju) znajomości programów Adobe Premiere, AfterEffects, InDesign;
 • znajomość zasad projektowania na profile w mediach społecznościowych i kampanie internetowe;
 • znajomość zasad projektowania materiałów na strony internetowe;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • umiejętności pracy pod presją czasu;
 • umiejętności współpracy z innymi działami;
 • znajomość pakietu Office.

 

Mile widziane:
 • znajomość programów Adobe XD lub Figma;
 • doświadczenie w Web Designie poparte portfolio;
 • doświadczenie w Motion Designie;
 • znajomość podstaw HTML;
 • umiejętność przygotowania materiałów do druku.

 

Oferujemy:
 • zatrudnienie na ¾ etatu w oparciu o umowę B2B/pracę/zlecenia;
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności;
 • możliwość pracy zdalnej;
 • wpływ na identyfikację wizualną największej w Europie Środkowo-Wschodniej konferencji poświęconej tematyce cyberbezpieczeństwa;
 • pracę przy ciekawych i rozwojowych projektach dedykowanych zagadnieniom cyfryzacji, nowych technologii i innowacyjności;
 • samodzielność projektową zależną od umiejętności i doświadczenia;
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i warsztatach,
 • pracę w dynamicznym i zmotywowanym zespole,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku,
 • możliwość zdobycia wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji pozarządowej.
Sposób aplikacji

Wyślij CV wraz z portfolio (w postaci załącznika lub linku) na adres hr@ik.org.pl z dopiskiem Junior Graphic Designer/Graphic Designer w temacie wiadomości. Aplikacje bez portfolio nie zostaną rozpatrzone.

Nieprzekraczalny termin składania aplikacji: 17.01.2021 r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Przesłanie danych osobowych w zakresie szerszym, niż imię, nazwisko, e-mail i/lub telefon stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Kościuszki  (Stowarzyszenie) z siedzibą w Krakowie przy ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków.

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: instytut@ik.org.pl lub pisemnie na adres Stowarzyszenia  Instytut Kościuszki, ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie – podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne,  – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenie jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Stowarzyszenie, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Stowarzyszenie dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Stowarzyszenie podanie danych jest dobrowolne.