INSTYTUT KOŚCIUSZKI POSZUKUJE MANAGERA DS. KOMUNIKACJI I PROMOCJI

Jeżeli jesteś osobą ambitną, zmotywowaną, o lekkim piórze i masz doświadczenie w pracy w obszarach public relations, komunikacji politycznej oraz dziennikarstwa politycznego – zgłoś się! Stowarzyszenie Instytut Kościuszki, niezależna i pozarządowa organizacja typu think tank o charakterze non-profit, od 20 lat działająca na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa Polski, skupiająca swoją działalność na wzmacnianiu światowego systemu cyberbezpieczeństwa, poszukuje osoby na stanowisko Managera ds. komunikacji i promocji.

Wymagamy:

– wyższego wykształcenia (preferowane kierunki: dziennikarstwo, marketing, politologia, stosunki międzynarodowe, etc.);

– doświadczenia na podobnym stanowisku;

– znajomości i doświadczenia w obsłudze narzędzi nowoczesnej komunikacji i promocji tj. kanały social media, narzędzia do e-mail marketingu;

– doświadczenia w pracy w obszarach public relations i media relations;

– umiejętności obsługi stron internetowych opartych na WordPress;

– pasji, kreatywności, asertywności i dużej samodzielności;

– łatwości i swobody w budowaniu jasnego przekazu w mowie oraz piśmie w języku polskim jak i angielskim;

– bardzo dobrej znajomości języka angielskiego – co najmniej na poziomie C1;

– umiejętności pracy pod presją czasu i w dynamicznie zmieniających się okolicznościach;

– odpowiedzialności i terminowości.

 

Oferujemy:

– formę zatrudnienia na umowę zlecenie lub umowę o pracę;

– zatrudnienie na pełen etat;

– wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia i stanowiska;

– kreatywną pracę w miłej atmosferze i międzynarodowym środowisku;

– pracę przy międzynarodowych projektach, konferencjach i raportach;

– nieustanny rozwój i możliwość podejmowania różnorodnych wyzwań;

– kontakt z innowacyjnymi rozwiązaniami i nowoczesnymi technologiami;

– wpływ na kreowanie wizerunku Instytutu Kościuszki i projektów Instytutu.

Manager ds. komunikacji i promocji Instytutu Kościuszki zajmie się planowaniem i realizacją strategii marketingowej i komunikacyjnej; inicjowaniem, planowaniem i wdrażaniem działań marketingowo-komunikacyjnych; kształtowaniem wizerunku Stowarzyszenia na kanałach online oraz offline; aktywną współpracą z prasą, mediami i dziennikarzami; pisaniem oraz redagowaniem publikacji tematycznych i tekstów promocyjnych, a także śledzeniem bieżących trendów na rynku.

Jak aplikować?

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@ik.org.pl w terminie do 20.06.2020 r. z dopiskiem w tytule „Manager ds. komunikacji i promocji”. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Przesłanie do Stowarzyszenia Instytut Kościuszki („Stowarzyszenie”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż imię, nazwisko, e-mail i/lub telefon stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Stowarzyszenie w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Stowarzyszenie Instytut Kościuszki to niezależna pozarządowa organizacja typu think tank o charakterze non-profit założona w 2000 r. Jego misją jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz NATO. Twórca i pomysłodawca Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, pierwszej w Polsce i jednej z największych w Europie konferencji poświęconej zagadnieniom cyberbezpieczeństwa.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Kościuszki  (Stowarzyszenie) z siedzibą w Krakowie przy ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków.

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: instytut@ik.org.pl lub pisemnie na adres Stowarzyszenia  Instytut Kościuszki, ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie – podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne,  – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenie jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Stowarzyszenie, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Stowarzyszenie dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Stowarzyszenie podanie danych jest dobrowolne.