INSTYTUT KOŚCIUSZKI POSZUKUJE SPECJALISTY DS. FUNDRAISINGU

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko Specjalisty ds. fundraisingu

Lider wśród polskich organizacji pozarządowych think tank, Instytut Kościuszki, realizuje szereg krajowych i międzynarodowych projektów poświęconych tematyce bezpieczeństwa w tym cyberbezpieczeństwa, zmian geopolitycznych i gospodarczych związanych z rozwojem nowych i przełomowych technologii. Angażując do współpracy kluczowych interesariuszy polityki i biznesu, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz sektora NGO, Instytut inicjuje społeczno-polityczną debatę nad najważniejszymi wyzwaniami cyberprzestrzeni dla Polski i Europy.

Dzięki swej wiodącej pozycji, think tank przyciąga najlepszych analityków z całego świata, dając tym samym początek wielu pionierskim i innowacyjnym przedsięwzięciom. Instytut Kościuszki jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC. Zapoczątkowany w 2015 roku CYBERSEC Forum jest coroczną dwudniową konferencją typu public policy, organizowaną w centrum konferencyjnym oraz wirtualnie, poświęconą strategicznym aspektom cyberprzestrzeni oraz globalnej rewolucji technologicznej, wykorzystującą sprawdzoną formułę opartą na połączeniu wiedzy ekspertów i profesjonalistów z różnych dziedzin, na której rokrocznie gościmy ponad 2000 osób oraz ponad 100 prelegentów – reprezentantów wysokiego szczebla administracji publicznej (w tym rangi prezydentów) oraz sektora prywatnego. Nasze wydarzenie cieszy się szerokim zainteresowaniem mediów branżowych – informacje na temat ostatniej edycja zdobyły zasięgi na poziomie 9,6 mln! CYBERSEC to nie tylko konferencja, to także proces tworzenia prężnie rozwijającej się międzynarodowej społeczności, skupionej na cyberbezpieczeństwie i partnerstwie pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym. Naszą misją jest budowa europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa oraz platformy współpracy dla rządów, organizacji międzynarodowych i kluczowych firm sektora prywatnego.

Czego możesz się spodziewać?

Instytut poszukuje ambitnego i doświadczonego Specjalisty ds. fundraisingu chętnego do zdobycia doświadczenia w pracy przy organizacji wydarzeń z zakresu cyberbezpieczeństwa. Osoba na stanowisku Specjalisty ds. fundraisingu w Instytucie Kościuszki będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie partnerów biznesowych, koordynację i realizację działań w zakresie partnerstw, dbanie o relacje z największymi firmami technologicznymi na świecie oraz realizację strategii fundraisingowej. Do zakresu jej obowiązków należeć będzie m.in.: bezpośredni kontakt z podmiotami zewnętrznymi, realizacja działań fundraisingowych, tworzenie bazy potencjalnych organizacji zainteresowanych partnerstwem oraz wyszukiwanie potrzebnych informacji, przygotowywanie niezbędnych materiałów, prowadzenie rozmów handlowych i negocjacje warunków ofert oraz umów, wspomaganie wewnętrznych procesów marketingowych oraz nadzór nad ich określoną częścią, koordynacja realizacji świadczeń, a także współpraca z wszystkimi działami Instytutu Kościuszki.

Zgłoś się jeśli posiadasz:
 • doświadczenie w sprzedaży B2B (konferencje, eventy, usługi marketingowe, usługi doradcze),
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w działach fundraisingu i marketingu),
 • umiejętność prowadzenia całego procesu sprzedaży,
 • doświadczenie w negocjacjach handlowych,
 • umiejętność budowania trwałych relacji biznesowych,
 • płynne posługiwanie się językiem polskim i angielskim w mowie i piśmie (min. poziom C1),
 • bardzo dobre zdolności organizacyjne i umiejętność planowania oraz wyznaczania priorytetów,
 • odpowiedzialność, dokładność i samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole i pod dużą presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, przede wszystkim pakietu Office,
 • wiedza i zainteresowanie nowymi technologiami i branżowymi wydarzeniami mile widziana.
Oferujemy:
 • współpracę z największymi, branżowymi firmami technologicznymi na świecie,
 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę B2B/o pracę/zlecenia,
 • rozwój kompetencji handlowych,
 • możliwość pracy zdalnej,
 • dużą autonomię pracy,
 • stałe wynagrodzenie i premie uzależnione od wyników sprzedaży,
 • nabycie umiejętności stosowania narzędzi marketingowych,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku,
 • możliwość zdobycia wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji pozarządowej.
Sposób aplikacji

Wyślij CV na adres hr@ik.org.pl z dopiskiem Specjalista ds. fundraisingu w temacie wiadomości.

Nieprzekraczalny termin składania aplikacji: 31.05.2021 r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Przesłanie danych osobowych w zakresie szerszym, niż imię, nazwisko, e-mail i/lub telefon stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Kościuszki  (Stowarzyszenie) z siedzibą w Krakowie przy ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków.

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: instytut@ik.org.pl lub pisemnie na adres Stowarzyszenia  Instytut Kościuszki, ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie – podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne,  – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenie jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Stowarzyszenie, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Stowarzyszenie dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Stowarzyszenie podanie danych jest dobrowolne.